Fakturabelåning i teori och praktik

Inom fakturatjänster kan man hitta en uppsjö möjligheter att, som företag, öka sitt rörelsekapital på kort sikt. Det finns en rad banker och finansbolag som är öppna för denna typ av affärer och marknaden har sett bra ut för denna typ av tjänster under senare år. I grund och botten innebär en fakturabelåning en pantsättning av värdepapper.

Bakgrund

Den som har en fordran utställd på någon, är borgenären i denna relation. Gäldenären är den som är skyldig pengar för någonting. I strikt juridisk mening finns ett antal begrepp man skiljer på när det gäller fakturor och fordringar. Dels talar man om löpande skuldebrev, och i andra situationer rör det sig om en enkel fordran. En faktura för utfört arbete eller traderad produkt, är vad man brukar kalla enkel fordran. Det underlag man har för att skicka ut faktura till en kund, har ett värde som motsvarar det belopp som efterfrågas av den som sålt en tjänst eller vara till någon annan. Detta är en grundförutsättning för att man skall ge sig in i fakturabelåning. Det måste finnas ett underlag för att visa hur det kommer sig att personen skall betala.

Fakturabelåning

För att öka sitt rörelsekapital kan man ta ett lån hos bank eller finansbolag. I många fall kan det finnas en kredit hos banken som möjliggör korta perioder av bristfällig likviditet, men i andra fall kan andra former av lån vara aktuellt. För större organisationer kan fakturor utgöra ansenliga belopp som kraftigt påverkar ekonomin i företaget. Dock är de som använder sig av fakturabelåning, alltifrån små- och medelstora företag till stora koncerner som behöver större rörligt kapital för att betala löpande kostnader eller underleverantörer. I dessa fall kan fakturabelåning utgöra en möjlig väg att hålla sig på god fot med alla inblandade. 

Hur går man tillväga?

Varje faktura kan belånas med det belopp finansbolaget accepterar. I allmänhet kan det röra sig om 70 % eller däromkring. Vid betalning får du sedan resterande belopp minus den procent som finansbolaget/banken behåller som ersättning för sin tjänst. Vad man i praktiken gör, är att man pantsätter sina fordringar och därmed snabbt får tillgång till likvida medel för att använda i sin verksamhet. Det åligger nu företaget som är borgenär, den som belånar fakturan, att informera gäldenären om att denne skall betala till det finansbolag som handhar fakturan man belånat. För att lämna över fakturan upprättas ett överlåtelseavtal vilket ger den nya fordringsägaren möjlighet att sköta påminnelser, utkräva ränta vid förfallen skuld och sköta kundreskontra. När kunden inkommit med betalning för den faktura som belånats, skall finansbolaget meddela fordringsägaren om att de fått betalning för den faktura som blivit pantsatt. Fakturabelåning är någonting som blivit en vanlig företeelse bland en rad företag. Detta oavsett storlek och omsättning. Möjligheten att snabbt kunna ta fram pengar är viktigt för de flesta som driver bolag och kan man inte betala skulder för lokaler eller tjänster, kan man snabbt hamna i situationer som blir mer kostsamma än om man hade tagit fram en lösning på dessa problem i tid.

Ser man på konjunkturen, står det klart att det finns en stark koppling mellan denna och frekvensen på fakturabelåning och fakturaköp. Detta handlar till stor del om att det under svåra tider är betydligt färre fakturor i omlopp vilket gör att man inte heller belånar eller köper fakturor i samma utsträckning som vid toppar och när man är i tillväxtfas.

Här hittar du ett företag som jobbar med fakturabelåning

Alunda Finans

Glöm inte att kolla på Finansinspektionen varningslistan när du väljer företag att samarbeta med. Listan hittar du här.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *