Privat eller kommunal assistans i Stockholm

Familj som promenerar längs med strandenFör dig som är i behov av personlig assistans men ännu inte bestämt dig för om du ska välja ett privat eller kommunalt assistansbolag följer här några korta fakta om skillnaderna dem emellan. Visserligen ska läsaren dock vara källkritisk till all fakta som nämns och det givetvis varierar omständigheterna beroende på bolag, kommun och alla inblandade i assistansen.

Om vi för enkelhetens skull utgår från assistans i Stockholm finner vi dock vissa skillnader mellan kommunala och privata bolag. För det första kan vi se dessa skillnader i Ob-ersättning som utgår vid kväll- och helgarbete. Väljer man ett kommunalt bolag för personlig assistans betyder det att du som anhörig och arbetar med brukaren inte har rätt till Ob-ersättning. Väljer man dock ett privat bolag så kan man ofta, inte för att säga alltid, förhandla sig till denna. Det är vanligt att man väljer att anställa anhöriga som personliga assistenter och för de som väljer denna väg kan olikheterna mellan privat och kommunalt därför komma att vara en skillnad som kanske påverkar ens val.

Hur man väljer att se på anställning av anhöriga skiljer sig mellan privata och kommunala bolag. Som anhörig anställd i ett kommunalt bolag blir man anställd enligt PAN-avtal. PAN-avtalet tillämpas då brukaren vill anställa en anhörig som saknar relevant utbildning, vilket betyder att den anhöriga visserligen kan få arbete men inte får ersättning enligt obekväm arbetstidsersättning. Som PAN-anställd tar kommunen heller inget ansvar att ordna med en ny anställning om den anställde väljer att sluta, vilket i och för sig är förståeligt då den anhöriges anställning endast är knuten till den anhöriges brukare. Ett kommunalt bolag har även större möjligheter att besluta om vem som får arbetet som assistent och eftersom att kommunen ofta har en stor personalgrupp ansluten till sig väljer man ofta assistenter med erfarenhet som passar brukarens behov. Väljer man ett privat bolag har man helt och hållet beslutanderätt om vem som blir anställd. Privat eller kommunalt – vilket som är bäst för dig, är du den enda att avgöra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *